Křesťanská charitativní aktivita musí být nezávislá na politických stranách a ideologiích. Nejedná se o způsob, jak změnit svět ideologickým způsobem a proto charitativní dílo není ve službách světských strategií, protože jde o uplatňování lásky tady a teď, lásky, kterou člověk potřebuje stále.

Encyklika - Deus caritas est - Benedikta XVI.

  • 10.12.2018
    - Hledáme dobrovolníky na tříkrálovou sbírku 2019. Více zde.
  • 06.11.2018
    - Národní potravinová sbírka 2018 - děkujeme všem dárcům. Více zde.
  • Pomoct nám můžete i Vy Více zde.
Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon/fax: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: http://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
DIČ:CZ62769111
ID datové schránky:3g6wp8n
> Kde nás najdete na mapě
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem
„Rekonstrukce webových stránek byla hrazena z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky – projekt Dokázat více“ .